Beboerrepræsentationen

Hvad er en beboerrepræsentation:

Det er en forening af lejere i ejendommen. En sådan beboerrepræsentation har større indsigt og rettigheder overfor forholdene i ejendommen, end de enkelte lejere har.

Beboerrepræsentation i privat udlejning:

Lejelovene giver større rettigheder til lejerne i de private udlejningsejendomme, hvis de har oprettet en beboerrepræsentation. Uden beboerrepræsentation afskærer man sig derfor fra at udnytte en del af de muligheder i lejeloven, som kan medføre besparelser i huslejen. Derfor er det en god ide at have en beboerrepræsentation i ejendommen.

Flere rettigheder med Beboerrepræsentationen:

Idet vi har nedsat en beboerrepræsentation og valgt repræsentanter til denne blandt lejerne i ejendommen, har vi etableret et vigtigt serviceorgan for Østerfælleds lejere. Vi kan som Beboerrepræsentation forhandle med udlejeren på lejernes vegne for at få løst generelle tvivlsspørgsmål. Vi kan som repræsentation være med til at sikre, at de lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager, vi modtager som lejere, løbende kigges efter i sømmene. At have en velfungerende beboerrepræsentation giver sikkerhed for, at de krav, vi lejere pludselig stilles overfor, enten er undersøgt eller vil blive det.

Forskellige lejekontrakter:

Østerfælled har i løbet af årene haft forskellige ejere, derfor har beboerne på Østerfælled forskellige lejekontrakter. Ejendommen Østerfælled er fra 1992 og har derfor også fri huslejefastsættelse.

Lejefastsættelse i ejendomme taget i brug efter 31. december 1991: I nye udlejningsejendomme taget i brug efter 31. december 1991, er der såkaldt fri huslejefastsættelse. Dette indebærer, at den leje man har aftalt ved indflytningstidspunktet altid er gældende og som regel ikke kan nedsættes. Hvordan der kan ske lejeforhøjelser, kan aftales i lejekontrakten og kan ske enten med bestemte beløb til bestemte tidspunkter, eller efter nettoprisindeks alene, ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren. Dette skal dog fremgå af lejekontrakten. Man kan kun få nedsat huslejen efter Aftalelovens bestemmelser, såfremt lejen er åbenlys urimelig.

jf BR’s undersøgelse vedr. de forskellige huslejeniveauer: BR blev i 2013 af flere af Østerfælleds lejere bedt om at undersøge forholdene nærmere ift. de forskellige huslejeniveauer. BR kontaktede derfor på vegne af Østerfælleds lejere huslejenævnet for at høre, om de ville have mulighed for at vurdere lejernes lejekontraktslige huslejeniveauer. Svaret var, at idet ejendommen er privatejet og er opført efter 1992, er der reelt ikke noget loft for, hvor meget udlejer må tage i leje – og lige i den henseende dermed heller ikke mulighed for huslejesag i huslejenævnet.

Kontakt Lejernes Landsorganisation (LLO), hvis du har brug for juridisk hjælp til at forstå din lejekontrakt (læs mere om LLO via menupunket under fanen).

Bemærk:

Vi har som Beboerrepræsentation ingen praktisk funktion ift. problemer i lejlighederne eller på ejendommen – ej heller ved ind og udflytning. Vi henviser til viceværterne i Beboerbutikken.
Find Beboerbutikkens kontaktdata og åbningstider via topmenuen.

Bemærk venligst: Klager fra Østerfælleds beboere skal stiles til Balder (det tidligere BO2100) dvs. sendes direkte til Balder via kundeservice@balder.dk.  BR modtager dog altid meget gerne kopi af beboerklager.

Beboerrepræsentationens sammensætning:

Medlem & formand/ Sanne Lundquist, Borgmester Jensens Allé 41, 1., 3 Tlf. 35425456 (Æblegården/gårdafsnit 9)

Medlem/ Noomi Holsegård, Marskensgade 15, st. (Diamantgården/gårdafsnit 5)

Medlem & kasserer/ c/o Arndt-Hansen, Marskensgade 29, 4., 1 (Stjernegården/gårdafsnit 6)

Medlem/ Lise Rasmussen (Diamantgården/gårdafsnit 5)

Medlem/ Kristina Rasmussen, Borgmester Jensens Allé 35, 2. th

Medlem/ Rina Aabenhus Mikkelsen, Borgmester Jensens Allé 11, st., 2

Medlem/ Carmichael Billingsley, Borgmester Jensens Allé 31 D, 1., 2

Suppleant/ Per Schøler Nielsen, Serridslevvej 16, 4. Tlf. 51803188 (Æblegården/gårdafsnit 9)

Suppleant/ Peter Risom, Serridslevvej 10, 2., 3 Tlf. 30293383 (Månegården/gårdafsnit 8)

For at læse vedtægterne for Østerfælled Beboerrepræsentation klik her: BR vedtægter

Østerfælled Beboerrepræsentation