Lejernes Landsorganisation

Østerfælleds lejekontrakter kan se meget forskellige ud i paragraffen for ‘særlige vilkår’. (I nyere lejekontrakter har paragraffen nummer 11. ) Forskellene kan være af ganske afgørende betydning for lejer, så sæt dig ind i din kontrakt, og kontakt evt. LLO for hjælp til helt at forstå indholdet.
LLO: Fra LLO til Østerfælleds lejere

Lejerne på Østerfælled er medlemmer af Lejernes Landsorganisation (LLO)
foreningsnr. 110883 – BR Østerfælled.
Husk at oplyse foreningsnummeret, når du som lejer på Østerfælled henvender dig til LLO.

Åbningstider for personlig henvendelse:

LLO’s adresse: Vester Voldgade 9, 1552 København V
mandag-onsdag kl. 13-15 og torsdag kl. 14-17

Øvrig henvendelse:

LLO’s telefonnummer: 33113075
mandag-torsdag kl. 10-16.

LLO’s hjemmeside: www.llo.dk
LLO’s mail-adresse: info@lloh.dk

LLO’s telefax: 33937617

Link til LLO’s medlemsblad/Vi Lejere:

http://llo.dk/Om-LLO/Vi-lejere.aspx

Lejernes Landsorganisation:

Lejernes Landsorganisation blev stiftet i 1966 ved en sammenlægning af to tidligere konkurrerende lejerorganisationer. Organisationen varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, offentlige myndigheder og politikere.
Det sker ved at hjælpe i aktuelle sager, ved at stimulere lejernes engagement i de enkelte byggerier, byplanlægning og meget andet.
På det nationale niveau støtter LLO afdelingernes arbejder og arbejder aktivt i forhold til politikere, regering, folketing, organisationer og pressen.
Lejernes Landsorganisation bygger på selvstændige afdelinger, hvorigennem du kan opnå medlemskab og indflydelse på organisationen.
I de fleste afdelinger løses opgaverne udelukkende af frivillige, mens enkelte af de større afdelinger har ansatte.

Østerfælled Beboerrepræsentation