Lejernes Landsorganisation

Maj 2024: ‘Folketinget lyttede’: Nyt fra LLO – læs følgende pdf-fil:
Nyt – om love i Folketinget – fra LLO maj 2024

Marts 2022: Ny lejelov og energipriser – læs vigtigt nyt fra LLO her på følgende link:
Emne- LLOH – Ny lejelov og energipriser Dato- 2022-03-17

Østerfælleds lejekontrakter kan se meget forskellige ud i paragraffen for ‘særlige vilkår’. (I nyere lejekontrakter har paragraffen nummer 11. ) Forskellene kan være af ganske afgørende betydning for lejer, så sæt dig ind i din kontrakt, og kontakt evt. LLO for hjælp til helt at forstå indholdet.

Lejerne af boliglejemål på Østerfælled er medlemmer* af Lejernes Landsorganisation (LLO)
foreningsnr. 110883 – BR Østerfælled.
Husk at oplyse foreningsnummeret, når du som boliglejer på Østerfælled henvender dig til LLO.

Åbningstider for personlig henvendelse:

LLO’s adresse: Vester Voldgade 9, 1552 København V
mandag-onsdag kl. 13-16 og torsdag kl. 14-17 (bestil tid til dit fremmøde forinden)

Øvrig henvendelse:

LLO’s telefonnummer: 33113075
mandag-torsdag kl. 10-16.

LLO’s hjemmeside: www.llo.dk
LLO’s mail-adresse: info@lloh.dk

LLO’s telefax: 33937617

*NB: Efter fraflytning fra Østerfælled har BR og LLO ikke længere bemyndigelse til at hjælpe dig. Østerfælled-lejernes medlemskab hos LLO betales nemlig via huslejerne. LLO-medlemskabet er tilknyttet boliglejemålet og af samme årsag ophører dit medlemskab derfor hos LLO, når du som lejer med din folkeregisteradresse er fraflyttet Østerfælled. Ved behov kan du tegne et nyt personligt LLO-medlemskab i tiden lige efter fraflytningen – dette til en fordelagtig og væsentligt nedsat rabatpris.


De tidligere Ungdomsboliger & Lejlighederne ved Torvet:

Ved Marskensgade lå tidligere Ungdomsboliger, reserveret til pædagogstuderende af PBU i 1991/1992. Efter PBU’s salg af Østerfælled blev de 1-værelses-lejligheder almindelige lejemål.

Bygningerne ud til Østerfælled Torv – beliggende på Borgmester Jensens Allé mellem de to gårdafsnit 5 og 8 – indeholder både bolig- og erhvervslejemål. Kun bolig-lejemålene tilhører Østerfælleds boligudlejningsejendom og beboerdemokrati. Erhvervslejemålene har en anden ejer.

Hjemmesiden her er også for beboerne fra ‘De små lejligheder’ og ‘Torvet’. Alle beboere har adgang til Østerfælleds fællesfaciliteter, herunder de grønne gårde, og er medlemmer af LLOh (Lejernes Landsorganisation Hovedstaden) gennem Østerfælleds beboerdemokrati.


Link til LLO’s medlemsblad/Vi Lejere:

http://llo.dk/Om-LLO/Vi-lejere.aspx


Lejernes Landsorganisation:

Lejernes Landsorganisation blev stiftet i 1966 ved en sammenlægning af to tidligere konkurrerende lejerorganisationer. Organisationen varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, offentlige myndigheder og politikere.
Det sker ved at hjælpe i aktuelle sager, ved at stimulere lejernes engagement i de enkelte byggerier, byplanlægning og meget andet.
På det nationale niveau støtter LLO afdelingernes arbejder og arbejder aktivt i forhold til politikere, regering, folketing, organisationer og pressen.
Lejernes Landsorganisation bygger på selvstændige afdelinger, hvorigennem du kan opnå medlemskab og indflydelse på organisationen.
I de fleste afdelinger løses opgaverne udelukkende af frivillige, mens enkelte af de større afdelinger har ansatte.