For beboerne

Fællesfaciliteter

Beboerne på Østerfælled har foruden grønne gårde m. gårdhaveudvalg også enkelte andre fællesfaciliteter til rådighed, fx miljøstation, væksthus (på vej), hobbyrum og cykelværksted.

OBS: En appel til alle kære hunde-ejere: Vis nu hensyn og husk, at jeres søde hunde ikke må forrette nødtørft i gårdene .

OBS: ..og også en opfordring til de af jer, der er rygere (eller har rygende gæster på besøg): smid ikke jeres cigaretskodder rundt omkring på fællesarealerne, brug i stedet et askebæger eller en skraldespand.

For at læse mere om de enkelte fællesfaciliteter: klik på fanerne under menupunktet ‘For beboerne’.

Østerfælled Beboerrepræsentation