Miljøstation

Lejerne på Østerfælled har adgang til Østerfælleds helt egen Miljøstation til storskrald, genbrug og miljøbevarende affaldssortering (ikke husholdningsaffald, som i stedet bortskaffes via affaldsskakterne i opgangene). Miljøstationen er kun for Østerfælleds beboere, andre har ingen adgang. Viceværter, kommunens renovationsselskab og lejere hjælpes ad med at holde miljøstationen ryddelig.

Miljøstationen