Gårdhaveudvalg

OBS: En appel til alle kære hunde-ejere: Vis nu hensyn og husk, at jeres søde hunde ikke må forrette nødtørft i  gårdene .
OBS: ..og også en opfordring til de af jer, der er rygere (eller har rygende gæster på besøg): smid ikke jeres cigaretskodder rundt omkring på fællesarealerne, brug i stedet et askebæger eller en skraldespand.
Østerfælleds fire gårde og gårdhaveudvalg:

Østerfælled rummer fire gårde med grønne gårdhavemiljøer. Gårdhaveudvalgenes arbejde drives via frivillige kræfter og godt beboersamarbejde.

Østerfælled

Gårdene på Østerfælled kaldes i daglig tale:

Diamantgården, Stjernegården, Månegården og Æblegården.
Eller gårdafsnit 5, 6, 8 og 9.

Østerfælled
Via fanerne i hovedmenuens punkt om ‘Gårdhaveudvalg’ kan du klikke dig videre til den gård, du ønsker at vide mere om.
Østerfælled
Tilmeldning til dit gårdhaveudvalg:

Gårdhaveudvalgene konstituerer sig selv påny en gang årligt i maj/juni, og det er ved denne årligt tilbagevendende konstituering, at  officiel tilmelding til arbejdet i gårdhaveudvalgene foregår. Så hold øje med opslagstavlen i din opgang for mere information om gårdhaveudvalgets møder og aktiviteter i netop din gård. Ønsker du at kontakte dit gårdhaveudvalg, men ved du ikke, hvem, du skal kontakte, så send en mail med navn og adresse til br@kaserne.dk, så hjælper vi (BR) med formidlingen.

Østerfælled

Økonomien for gårdhaveudvalgene:

Til hver af Østerfælleds fire grønne gårde er der tilknyttet en konto med beløb, som det enkelte gårdhaveudvalg kan disponere over via Beboerrepræsentationens kasserer.

En del af beløbet dækkes ved årlige tilskud fra udlejer/Balder og refunderes via BR’s kasserer. Dokumentation med henblik på refusion foretages udtømmende for indeværende år og separat for hver enkelt gård. BR skal – på vegne af de fire gårde – genansøge udlejer/Balder om tilskud ved udgangen af hvert årsskifte. En anden, mindre del af beløbet dækkes ved Beboerrepræsentationens økonomiforvaltning i kraft af beboernes egne beboerindbetalinger til huslejeomkostninger.

Officielle medlemmer af gårdhaveudvalgene kan således aflevere kvitteringer/bonner/bilag for et gårdhaveudvalgs udlæg i en lukket kuvert i BR-kassererens postkasse. Udlæg godkendes af BR til refusion såfremt følgende forhold gør sig gældende: Udlægget er foretaget  af et officielt medlem af gårdhaveudvalget. Kvitteringer/ bonner/ bilag er ikke påført egne skriverier, tape o.lign. Informationer om udlægget med underskrift og bankoplysninger til kassereren er vedlagt som separat note i samme lukkede kuvert.

Og endvidere: pengene fra Balder må udelukkende bruges til indkøb af materialer  til forskønnelse og vedligeholdelse af gårdhaverne (fx planter, jord, forhåndsgodkendte havemøbler, krukker, vedligeholdelsesmidler, redskaber) samt i rimeligt og begrænset omfang til mødeforplejning i.forb.m. afholdelse af havearbejdsdage. Bemærk venligst: Ved indkøb af større effekter såsom fx havemøbler skal type forhåndsgodkendes af ejendomsinspektør/vicevært-ansvarlig Carsten fra Ejendomskontoret Marskensgade 25.

Pengene fra Beboerrepræsentationens økonomiforvaltning i kraft af beboernes egne beboerindbetalinger må bruges til indkøb af materialer til forskønnelse og vedligeholdelse af gårdhaverne (fx planter, jord, forhåndsgodkendte havemøbler, krukker, vedligeholdelsesmidler, redskaber) – samt til støtte af fællesinitiativer i de enkelte gårde (fx sommer- og juleaktiviteter, mødeforplejning & lign. fællesaktiviteter).

Gårdhaveudvalgenes praktiske arbejde, kan udelukkende foregå som frivilligt, ulønnet arbejde. Der udbetales ikke refusion til løn.

Gårdhaveudvalgets medlemmer kan fx via br@kaserne.dk rette henvendelse til BR’s kasserer ved eventuelle spørgsmål ift. ovenstående.

Generelt om havearbejdet:

Flere af gårdhaveudvalgene på Østerfælled har et fordelagtigt samarbejde med Poul fra Overdam Planteskole i Hørsholm – herfra kan indhentes løbende gode råd og masser af gode tilbud på kvalitetsplanter, buske og træer m.m.

Læs evt. mere herom på planteskolens egen hjemmeside (www.overdam.dk)

Gårdhaveudvalgsarbejde
(Eksempelvis valgte gårdhaveudvalget i Stjernegården i 2010 at indkøbe og med fælles hjælp fra gårdens beboere lægge ny græsplæne.)

Gødning af græsplænerne med særlig gødning foretages ca. fire gange i løbet af året:
1) Om foråret, når væksten er i gang
2) Til Sankt Hans
3) I august lige efter sommerferien
4) Til september
Søg evt. mere information om græsplæner på Leopold’s Rullegræs (www.leopolds-rullegraes.dk)

Mosaik:

I samarbejde gårdhaveudvalgene imellem arbejdes der i sommerhalvårene løbende med udsmykning af de betonrør, som udgør de stationære grill’er i gårdene.
Stjernegårdens to beton-grill-rør stod færdige efter en lang, ihærdig indsats fra Stjernegårdens beboere i sommeren 2009.

Mosaikarbejdet blev sidenhen opstartet i både Månegården og Æblegården i foråret 2012 – og arbejdet kan fortsætte i solrige perioder med tørvejr, indtil den dag, hvor rørene fremstår helt dækkede af smuk og farverig mosaik-kunst.

Diamantgården står derefter næst på listen til tilbuddet om udsmykning med mosaikkunst. I den gård er der ingen beton-grill-rør, så der må tænkes i alternative muligheder for placeringen.

Fugningsmaterialerne og teknikken gør efter hærdning mosaikken vejrbestandig, og mosaikken tåler derfor høj varme, regn, kulde, sne og frost.

Udførelsen af mosaikarbejdet kræver grundig introduktion, men har du tålmodigheden og viljen kombineret med et godt håndelag, kan det snildt læres.
Kunne du som beboer på Østerfælled tænke dig at hjælpe til med mosaik-arbejdet, kan du rette henvendelse via Beboerrepræsentationens mail br@kaserne.dk.

(Mosaik: ‘work in progress’/ Stjernegården)
Mosaik i Stjernegården

Østerfælled Beboerrepræsentation