Æblegården/ gård 9

Gårdhaveudvalgs-ansvarlig i gårdafsnit 9: Per Nielsen

Der afholdes jf vedtægterne nyt konstituerende års-møde hvert forår maj/juni.


2021:


***Julehilsen fra gård 9*** :

GetAttachmentThumbnail GetAttachmentThumbnail-1

***Gård 9’s gårdudvalg ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår***


Gårdfest for beboerne i Æblegården afholdes lørdag den 26. august 2017, så hold øje med opgangenes opslagstavler for nærmere info.

Referat fra det officielle gårdhaveudvalgs’ konstituerende årsmøde  2017:

Mødet er afholdt, og gårdhaveudvalget er re-konstitueret og fortsætter dermed som hidtil.

Der afholdes jf vedtægterne nyt konstituerende års-møde hvert forår maj/juni.


Beretninger fra Æblegårdens gårdhaveudvalg:

I gård 9 afholdes to årlige havedage. Forår og efterår.
Der fjernes bla. buske og krat. Der er etableret en ny plads
med bænke/borde, som er delt med et pileflethegn. Nogle hyggelige dage, hvor der også er tid til at drikke kaffe og spise kager. Dejligt at så mange deltager. Endvidere afholdes den årlige sommerfest, den starter med fælles pyntning af gården. Om eftermiddagen kaffe og kage. Her sættes der også fut under grillkødet, som vi spiser senere sammen med en masse godt tilbehør, en rigtig hyggelig dag/aften og tradition. 

Et særdeles aktivt og stort gårdhaveudvalg og en meget energisk gård i det hele taget. Mosaikdekorationerne begynder for alvor at tage form til stor glæde for flere af Æblegårdens  beboere. Til oprydningen af børnenes fælles legetøj er der etableret opbevaringskasse i legeområdet. I december ophænges der julelys i træerne.

…og den mere generelle info:

Æblegårdens gårdhaveudvalg har mange medlemmer. Gårdhaveudvalgets indsats består  – udover alt det praktiske  – også i det  mere administrative  som fx samarbejdet med kassereren ved refusioner af indkøb af jord og planter m.m.  – samt indkaldelsen til  det årlige, konstituerende gårdhaveudvalgsmøde i maj/juni, hvor gamle og  nye interesserede fra gården kan tilmelde sig til det frivillige arbejde i gården.

Gårdhaveudvalget står sammen med gårdens beboere selv for den løbende oprydning og vedligeholdelse af effekterne i gården – herunder også gårdhavens fritstående havemøbler, som såfremt de står på græsarealer, løbende sommeren igennem  skal flyttes væk og tilbage fra græsarealerne, således at ejendommens ansatte ubesværet kan komme til at slå græsplænen .


Gård 9 rummer 138 lejligheder.