De små lejligheder & Torvet

De små lejligheder / De tidligere Ungdomsboliger:

I starten af Marskensgade ligger de tidligere Ungdomsboliger. Ved PBU’s opførelse af Østerfælled i 1991/1992 reserverede PBU disse små lejligheder til, at pædagogstuderende kunne have en betalelig ungdomsbolig at bo i under studietiden. Efter PBU’s frasalg af Østerfælled overgik disse 1-værelses-lejligheder til status som almindelige lejemål.


Torvet aka Tårnet / Lejlighederne ud til Østerfælled Torv:

På indersiden af Borgmester Jensens Allé ved gårdafsnit 5 og gård 8 ligger ‘Tårnet’, som er den af Østerfælleds bygninger som rummer en blanding af bolig-lejemål og erhvervslejemål. Det er kun bolig-lejemålene, der hører til Østerfælleds bolig-udlejningsejendom og beboerdemokrati. Erhvervslejemålene har en anden ejer.


Hjemmesiden her er også for beboerne fra ‘De små lejligheder’ og fra ‘Torvet’. Beboerne fra disse bolig-lejemål er på lige fod med resten af Østerfælleds beboere en del af Østerfælleds beboerdemokrati, er også med i lejernes kollektive medlemskab hos LLOh (Lejernes Landsorganisation Hovedstaden) samt har adgang til at benytte alle Østerfælleds fællesfaciliteter – herunder også de grønne gårdhaver i og omkring de fire gårde.