Månegården/gård 8

Gårdhaveudvalgs-ansvarlig i gårdafsnit 8: Peter Risom

Der afholdes jf vedtægterne nyt konstituerende års-møde hvert forår maj/juni.Gårdhaveudvalget er aktivt året rundt, og Månegården står grøn og smuk. I starten af 2014 udskiftede BO2100 hele legepladsstativet og opsatte nyt legehus ved sandkasseområdet. Traditionen tro afholdes der i Månegården sommer- og julekomsammen for beboerne. I sommermånederne kan der arbejdes videre med mosaikken. Gårdhaveudvalget sørger i løbet af foråret for indkøb af sommerblomster og andet nyt til gården.

Månegårdens gårdhaveudvalg administreres af gårdens BR-repræsentant som fast tovholder, som på gårdhaveudvalgets vegne året rundt forestår fx samarbejdet med gartneren samt med kassereren ved refusioner af indkøb af jord og planter mm.  og  indkaldelsen til  det årlige, konstituerende gårdhaveudvalgsmøde i maj/juni, hvor gamle og  nye interesserede fra gården kan tilmelde sig til det frivillige arbejde i gården.

Gårdhaveudvalget står sammen med gårdens beboere selv for den løbende oprydning og vedligeholdelse af effekterne i gården, dette gælder også gårdhavens fritstående havemøbler, som løbende sommeren igennem  skal flyttes væk og tilbage fra græsarealerne, således at ejendommens ansatte ubesværet kan komme til at slå græsplænen .


Gård 8 rummer 115 lejligheder.