Stjernegården/ gård 6

Glædelig Jul og Godt Nytår fra gård 6:

GetAttachmentThumbnail-2

__________________________________________________________________________
Referat fra det officielle gårdhaveudvalgs’ konstituerende årsmøde 13. maj 2017: .

Der var i år ingen tilmeldinger (eller afbud) til mødet mv. Der blev derfor ikke nedsat noget udvalg i år. BR står jf vedtægterne dermed for indkaldelsen til nyt konstituerende møde igen til næste forår maj/juni 2018.

___________________________________________________________________________

ARKIV:
Kære beboere i Stjernegården/gårdafsnit 6 – Østerfælled

Til Gårdhaveudvalget for Stjernegården søges pt. frivillige kræfter, som vil stå for sommerens praktiske arbejde med vedligehold og løbende oprydning af gårdens havemøbler.

Der indkaldes i samme forbindelse og endvidere til det årlige møde for alle de af Stjernegårdens beboere, som er interesserede i at deltage i gårdhaveudvalgsarbejdet – herunder også ved mindre ad hoc opgaver såsom lettere gartnerarbejde, lugning, renholdelse/oprydning, vanding o. lign.

Gårdhaveudvalgsmødet afholdes i år lørdag d. 13. maj 2017 klokken 12:00 på den udendørs terrasse på Cafe Pavillonen i Fælledparken:

Tilmelding til mødet mv. er nødvendig og foretages senest torsdag d. 11. maj 2017 ved at skrive en mail til br@kaserne.dk med dit navn og din adresse.

Med venlig hilsen og på vegne af Gårdhaveudvalget, som også kan kontaktes via kontaktformularen på Østerfælleds egen hjemmeside www.kaserne.dk

___________________________________________________________________________

 

Østerfælled Beboerrepræsentation