Kontakt

Kontakt Østerfælled Beboerrepræsentation: 

Skriv venligst til Østerfælled Beboerrepræsentation via mail: br@kaserne.dk

Please write us an e-mail at: br@kaserne.dk

Mød os også på de årlige generalforsamlinger, som vi hvert år afholder for alle os lejere på Østerfælled.

Da indsatsen i beboerrepræsentationen foregår som frivilligt arbejde i repræsentanternes fritid, kan der periodevist forekomme lang besvarelsestid. Ved helt akut opståede situationer som eksempelvis en ildebrand på matriklen eller en pludselig besked fra udlejer, om ophævelse af dit lejemål, så kan I som naboer i nød altid henvende jer til os personligt.


Husk:

Østerfælleds lejekontrakter kan se meget forskellige ud i paragraffen for ‘særlige vilkår’. (I nyere lejekontrakter har paragraffen nummer 11. ) Forskellene kan være af ganske afgørende betydning for lejer, så sæt dig ind i din kontrakt, og kontakt evt. LLO for hjælp til helt at forstå indholdet.

Kontakt Lejernes Landsorganisation Hovedstaden (LLO) tlf. 33 11 30 75, e-mail: info@lloh.dkFor at læse husordenen for Østerfælled klik her:

Balder Denmark A/S’s nyeste, egne generelle husordensregler – besluttet uden deltagelse fra Østerfælled Beboerrepræsentation samt Østerfælleds lejere – for alle Balders boligejendomme gældende fra 2023:

Balder Husorden DK

Balder House Rules ENG_sep_1 2

Til print: Bore-regler (fra Balders husorden) dansk engelsk

Til print: Opslag om Kommunens bore- og larme regler


Please remember:
Domestic animals may not go to the toilet on the premises. So keep your dog on a leash when you have to follow your dog to and from the property. There are dog kennels in Fælledparken, so over there (in Fælledparken) you can walk your dog – but NOT in Østerfælled’s area. Thanks.

Husk venligst:

Husdyr må ikke forrette nødtørft på ejendommens område. Så hold din hund i snor, når du skal følge din hund til og fra ejendommen. Der forefindes hundegårde i Fælledparken, så derovre (i Fælledparken) kan du lufte din hund – men altså IKKE på Østerfælleds område. Tak.


GIV ET PRAJ (til Københavns kommune om udfordringer med faldbare fortove, ikke renholdte veje, henkastet affald, manglende gadebelysning og lignende)

Støder du på et hul i cykelstien, en fyldt skraldespand eller et ødelagt skilt i byen, så giv Københavns Kommune et praj. Vi sætter stor pris på din hjælp med at sikre en ren og velfungerende by.

https://givetpraj.kk.dk/