Nyheder

Velkommen til de aktuelle Nyheder fra Østerfælled

(Husk at der også kan læses flere relevante nyheder via menupunktet ‘Mødereferater’:

ved fx at klikke på fanen for det årstal, der ønskes viden fra)


April 2024:
Håndværkerlarm i tide og utide:
Der er fortsat behov for, at Østerfælleds lejere såvel som Østerfælled BR informerer udlejer/Balder, når reglerne for håndværkerlarm ikke overholdes. Der ses i øvrigt fejl i de oplysninger, som udlejers håndværkere (pt. Nordens Enterprise) opsætter som opslag i opgangene, når de vil larme. Altså overholder udlejers enterprise-firma hverken beboernes husorden eller de byggestøj-skærpende regler fra kommunen. Udlejer må derfor fortsat gøres opmærksom på, når reglerne ikke overholdes – gerne med foto/video-dokumentation om muligt. (LLO Hovedstaden kan af Østerfælleds lejere i øvrigt også kontaktes for rådgivning i sagen, anfør ved kontakt til LLO: LLO-sagsnummer 24-2326).

Klik på følgende link for at se skema som pdf-fil:

Modsætninger : Balders husorden, Kommunens regler, håndværker-opslag


27. marts 2024: Referat fra GF 2024 er nu tilgængeligt her på hjemmesiden under fanen ‘Mødereferater’, klik på ‘2024’.

November 2023 / WelcomeBob-dørtelefoner og Salto-dørlåse:

Velkommen til tidsalderen, hvor megen mekanik udskiftes til små plastikbrikker og digitale styresystemer. Østerfælleds tidligere og ellers udmærket fungerende dørtelefon-anlæg, vore dørtelefoner, ringeklokker samt alle vore låse og nøgler er af udlejer blevet udskiftet til små fjernstyrede digitale dimser, som i flere eksempler desværre har vist sig at være sårbare overfor digitale udsving og nedbrud. Vi indsamler og bringer her beboernes egne erfaringer i citatform. God læselyst:

Citat 17.11.2023: “Hej, Jeg har siden 4. november haft bøvl med welcome Bob. Der er sort skærm  når nogen ringer på og der er heller ikke hul igennem rent lydmæssigt. Har kontaktet welcome Bob telefonisk og de sagde at det var noget med appen og de arbejdede på det. Jeg skulle bare genstarte min telefon. Nu er jeg spændt på om det virker næste gang der blir ringet på. Iøvrigt synes at selve systemet er en rigtig god ide og håber det snart virker optimalt. Lise”.

Citat 17.11.2023: “Hello, I received your newsletter today and saw your update regarding the door phones. I was very surprised to hear that Tom Pedersen told you that they have only received positive feedback from property residents. I am not sure why Tom said that because I emailed Tom since September about this issue and have not seen any action to resolve this issue. I spoke with Welcome Bob company and they said they reached out to Balder about this because it appears to be a wiring issue, not a technical error on their end. I am sharing the email for your awareness.Any support from you in getting this resolved would be greatly appreciated. The PostNord workers have also expressed concerns because they are not able to efficiently deliver packages due to the inability to open the door through the mobile application. Please kindly reach out for any questions. Have a nice weekend. Best regards, Alexandria”.

Citat 16.11.2023: “Vedr. dørtelefonen. Dørtelefonen er totalt umulig at bruge. For hvor er telefonen? Jeg løber jo ikke hele tiden rundt med den! Hvis jeg bruger telefonen, når nogen ringer på, skaber det kun forvirring og tit er jeg midt i vigtige faglige samtaler. Det fungerer slet ikke for mig!! Heldigvis bor jeg i stuen, så jeg styrter ud med telefonen i hånden og ser hurtigt fra den ene dør til den anden om der er nogen, men så jeg jeg set og må derfor lukke op. Hvis jeg ikke kan finde telefonen og i stedet løber ud og åbner, bliver telefonen ved med at ringe, og når folk er kommet ind, må jeg forvirret undskylde, mens jeg leder efter den. Jo, ordningen er totalt YT for mig. Mange venlige hilsner fra Lucy”.

Citat 16.11.2023: “Dear BR, I’m writing to you, because I got your letter and I would like to let you knew that we aslo have problem with the new doorphones. I love the idea, but since welcomebob is installed, we have constantly problems, some of them are also reported directly to welcomebob. Our main problem is that if we expect something to be delivered, the postman only calls on the recipients name. Even if the other family member is at home, they are not notified and in case the recipient cannot answer the call from welcomebob system, the whole delivery is gone. The other problem is when they are calling, the system freezes or logs out sometimes. The only time it works is when we have our phones in our hands and answer to it within 2-3 seconds. It cannot handle more waiting time than that. It’s very unreliable in general” (beboers navn her udeladt).

Citat 10.11.2023: ”Hej. Jeg oplever også problemer med dørtelefonen på flere forskellige måder: – når der bliver ringet på oplever gæster, at forbindelsen bliver afbrudt. – dørtelefon søger efter oprettelse af forbindelse og giver til sidst besked om, at der ikke kan oprettes forbindelse. – Jeg oplever, at når det ringer på og jeg “trykker” gæster ind, så ringer de på igen fordi jeg alligevel ikke har åbnet døren. Også selvom vi har snakket sammen første gang når jeg lukker folk ind og tror de er inde. – har måtte ned og åbne døren fordi dørtelefonen ikke virkede. Iøvrigt har jeg valgt, at få en enhed i stedet for at bruge min egen mobil. Inden jeg fik udleveret enheden var beskeden, at den koster 3000 kr i depositum. Da jeg så fik udleveret enheden er beskeden nu, at den ikke koster noget i depositum….Jeg mener iøvrigt stadig, at en dørtelefon hører til på ejendommen og ikke på en telefon. Mvh Christina”

Citat 07.11.2023: ”Kære Beboer Repræsentation, Vi har modtaget jeres nyheder i postkassen idag og kan bekræfte, at vi også siden det nye dørtelefonsystem blev installeret i juni 2022 har haft en del problemer med det. Det nyeste eksempel er efter dørene blev skiftet, hvor hoveddøren i en længere periode af nogle måneders varighed henover sommeren 2023, ikke kunne åbnes ved anvendelse af vores tilsluttede telefon, så vi måtte gå ned for at åbne istedet. I den anledning fik vi også at vide pr. mail i september, at der ikke var andre i opgangen som meldte problemer ind. Vi har dog mødt en anden beboer nede ved døren, som heller ikke kunne åbne døren via systemet fra sin lejlighed. Bemærk, at vi har klaget adskillige gange over systemet. Vi er derfor uforstående overfor Balders postulat om, at der ikke er nogle, der har klaget. Dette er ikke korrekt.”(beboers navn her udeladt).

Citat 06.11.2023: “Hej. Jeg skriver til jer i forbindelse med at vi lige er flyttet hertil og har fået vores første  indlæg fra Beboerrepræsentationen. I henhold til dette vil jeg sige at vi har haft problemer med dørtelefonen som ikke virker vi har flere gange ikke kunne lukke gæster ind og måtte ned for at lukke dem ind,. Senest i weekenden har døren ikke været låst Min hoveddør var ikke låst da jeg kom hjem og det er kun mig der er gået ud af den (…) Det var det må i få en dejlig dag” (beboers navn her udeladt).

Citat 06.11.2023: Ang. ny dørtelefon på Øster Fælled. Efter vi har fået nye dørtelefoner, har vi bedt alle vores gæster om at ringe til os på deres egen mobiltelefon, når de kommer på besøg, da dørtelefonen er MEGET ustabil, det gør jo så, at de der ikke kender vores telefonnummer, tror vi ikke er hjemme. Ofte opdager vi, at der står noget i retningen af ”Der skete en fejl” og så er det jo for sent, for så er folk jo gået. En gang imellem er det også umuligt at åbne døren, så må vi gå ned og lukke gæsterne ind. Gæster har også oplevet, at der på navnetavlen står, at systemet ikke fungerer. I perioder ringer dørtelefonen uden, at der er nogle der ringer på, et døgn skete det fx 11 gange og flere gange er det sket midt om natten. Vi er meget utilfredse med systemet og forstår ikke, hvorfor man har installeret et trådløst system, når ejendommen har eksisterende kabler til et dørtelefonsystem. For øvrigt havde vi aldrig problemer med det gamle system. Ang. nøglebriksystemet. Når man skal have mange ting ud ad døren fx når man skal flytte eller skal have ting op eller ned i kælderen hyler nøglebrikåbneren i al den tid døren står åben og vi har ofte oplevet, at den pludselig begynder at hyle, så er vi gået ned for at se, om det er fordi døren står åben og nej, det gør den ikke. Hilsen Henrik og Lone”

Citat 06.11.2023: “Hej beboerrepræsentation – tak for jeres indsats og for fint “fysisk” nyhedsbrev. I forlængelse af jeres opmærksomhed på det nye dørtelefonsystem “Welcome Bob”, så har vi også gentagne gange haft problemer med det, og vi har henvendt os både til beboerbutikken og til firmaet. Vi har fået fin hjælp til opdateringer, indstillinger mv. men må alligevel konstatere, at det ikke er et “sikkert” system. Det virker! Så virker det ikke! Så virker det lidt igen. Det er smart, at vi kan se, hvem der vil ind, også selvom vi ikke er hjemme. Men det smarte går lidt fløjten, hvis vi ikke kan være sikre på, at systemet virker. Sidst ventede vi en ret vigtig pakke, og jeg overvejede at hænge en snor ud af vinduet med en klokke i enden😊. Samtidigt havde jeg informeret buddet om at ringe i forvejen på telefonen, – det var heldigt, for systemet – eller opsætningen i min telefon –  havde valgt ikke at fungere den dag! Det er vores indtryk, at systemet er “sårbart” overfor forskellige telefonfabrikater! Det er gætteri, men hvis det hænger sådan sammen, så er systemet altså for sårbart. Tak fordi I ta´r fat i problemet, så vi kan få en holdbar løsning. Mange hilsner Sanne & Finn”

Citater fra mailkorrespondancer november 2023: Lørdag aften 4. november 2023: På beboernes vegne vedr. opgang Borgmester Jensens Allé 27A, 2100 Kbh. Ø anmodes hermed om at Welcome Bob foretager akut support på højthylende, rødtlysende dørtelefon i udu. (…) I bedes samtidigt skriftligt bekræfte modtagelsen af nærværende fejlmelding. På forhånd tak. På vegne af Østerfælleds beboere v/Østerfælled Beboerrepræsentation” + Svar fra WelcomeBob søndag aften 5. november 2023: ”Hej! (…) Kan det være salto læseren, som larmer? Har hørt at flere i området har oplevet det. Det er nemlig ikke noget, som vi har noget at gøre med:) Med venlig hilsen / Best Regards. (…) WelcomeBob Support” + 06.11.2023: “Til Balders kundeservice: Lørdag aften 4. november 2023 ved 21-tiden havde beboerne vedr. opgang Borgmester Jensens Allé 27A, 2100 Kbh. Ø behov for akut support på den lille udendørs Salto-nøglebrik-aflæsningsboks, som pludselig ikke virkede og derfor langvarigt hylede højt og lyste rødt. På beboernes vegne anmodes hermed om at Balder oplyser Østerfælleds beboere samt Østerfælled Beboerrepræsentation om, hvorfra lejerne i disse situationer udenfor Balders åbningstid kan anmode om teknisk support. Vi anmoder i samme øjemed om, at Balder oplyser Østerfælleds beboere samt Østerfælled Beboerrepræsentation om, hvorfra lejerne i situationer udenfor Balders åbningstid kan anmode om teknisk support, når de tekniske problemer i andre situationer ikke skyldes Salto-låsene men derimod WelcomeBob’s digitale dørtelefonanlæg. Balders kundeservice bedes skriftligt besvare modtagelsen af nærværende anmodninger. På forhånd tak. På vegne af Østerfælleds beboere v/Østerfælled Beboerrepræsentation”. + Svar fra Balders kundeservice 07.11.2023: “(…) ”Hej BR, Tak for jeres henvendelse. Det er faktisk ikke så usædvanligt at låsen hyler eller lyser rødt. Når det sker, så er det fordi døren ikke lukker ordentligt. Det kan skyldes blæst eller en lejer som ikke ønsker at lukke døren helt af forskellige årsager. Låsen hyler og viser rødt for at gøre opmærksom på dette. Hvis WelcomeBob eller salto låsen til opgang eller egen dør ikke virker, er det et AKUT problem, og man kan ringe til vores AKUT nummer 7020 0092. Nummeret er angivet på opslag i hver opgang på opslagstavle (…)”(Balders kundeservice). + 07.11.2023: ”Til Balders kundeservice: På beboernes vegne Borgmester Jensens Allé 23A, 2100 Kbh. Ø indsendes hermed fejlmelding af dags dato vedr Salto-dørlås i udu m. deraf rødt lys og høj hyletone. Foto er vedhæftet. Balders kundeservice bedes skriftligt besvare modtagelsen af nærværende fejlmelding. På forhånd tak. På vegne af Østerfælleds beboere v/Østerfælled Beboerrepræsentation”. + “opdatering: nu ser låsen “normal” ud igen og virker normalt. Døren havde tilsyneladende ikke lukket sig korrekt ind i karm og lås. Opmærksomhed på dette fænomen vil vi gerne hjælpe med til at viderebringe til beboerne, og det kan også være en god hjælp, at Balder ligeledes informerer beboerne om dette fænomen samt tjekker, om alle Østerfælleds opgangsdøre af sig selv kan lukke korrekt.” + “Opdatering nr 2: nu lyser Salto låsen desværre konstant rødt igen og hyler igen højt med alarm-hyletone. Døren ser umiddelbart korrekt lukket ud, men ved et kraftigt tag og træk udaf i dørens dørhåndtag, stopper problemet midlertidigt. Er der noget galt med dørens lukkemekanisme?”. + 18.11.2023: “Til Balders Kundeservice, vedr. Saltodørlåse, der hyler med høj lyd og blinker med rødt lys: Her i hele weekenden og i skrivende stund også lørdag aften den 18. november 2023 klokken 21:20 er der atter problemer med to af Østerfælleds dørlåse ind til beboernes opgange. Det drejer sig denne gang om Serridslevvej 4/opgangen har kun denne hoveddør. Samt Borgmester Jensens Allé 23C/opgangen har to døre, det drejer sig om døren ud mod gården (afsnit 5). Begge døre har samme problem, og problemet skyldes ikke, at beboerne ikke selv ser til, at dørene lukker i efter beboeres ind- og udgang. Selvom dørene lukker helt i, så lukker de nemlig alligevel ikke den sidste usynlige mikro-millimeter helt ind i splitlåsen i karmen og elektronikken registrerer dermed desværre åbenbart ikke, at dørene reelt faktisk er lukkede helt i. Saltos elektronik sender derfor så en konstant høj hyletone samt rødt advarselsblink fra dørenes nøglebrik-enhed. Spørgsmålet – som Balder gerne og med fordel må undersøge i samme forbindelse – er endvidere, om ustabiliteten i Salto’s mekaniske låsemekanismer mon er årsagen til nogle af de problemer, som flere beboere oplever med, at WelcomeBob-dørtelefonerne derfor ikke virker efter hensigten? Fotos er vedhæftet. Kan I fra Balders kundeservice iværksætte udbedring og også meget gerne melde tilbage til os – og gerne også direkte til beboerne -, hvad det er for problemer, der således jævnligt opstår med de udvendige Salto-låse på opgangsdørene? På forhånd tak. På beboernes vegne med venlig hilsen fra Østerfælled Beboerrepræsentation”.

(OBS: I Østerfælled beboerrepræsentation(BR) har vi pr. 1. december 2023 modtaget orientering fra udlejer/Balder, om at de ikke er tilfredse med kvaliteten af de batterier der sidder i de ny opsatte NEO Salto på lejemålenes døre her på ejendommen. Balder har derfor besluttet, at samtlige batterier skal udskiftes til nye, samt at Balder vil skrive orientering ud til alle der bor herude. Fra Balder understreges det, at det er vigtigt at bemærke, at Balder ikke skal ind i beboernes lejligheder, og at det slet ikke er sikkert, at beboerne bemærker udskiftningen. Balder har til BR oplyst, at de vil informere alle beboerne, så ingen bliver forskrækkede over, at der pludselig står nogen og piller ved ens lås.)

Du kan som beboer på Østerfælled også sende dit citat ind til os og få det bragt ovenfor – dette gør du ved at sende en mail til os på br@kaserne.dk.


Dato 13. september 2023:

OBS: Østerfælleds lejere kan igen påmindes om, at de af udlejer ikke kan (må) opkræves de kommende, forhøjede huslejeforhøjelser førend, at alt vindues-udskiftningsarbejdet i deres lejemål er helt færdiggjort.


Dato 12. juli 2023: NY HUSORDEN FOR ØSTERFÆLLED anno 2023

Balder Denmark A/S’s nyeste, egne generelle husordensregler – besluttet uden deltagelse fra Østerfælled Beboerrepræsentation samt Østerfælleds lejere – for alle Balders boligejendomme gældende fra 2023:

Balder Husorden DK

Balder House Rules ENG_sep_1 2


(Til arkiv: Oprindelig husorden – besluttet med deltagelse fra Østerfælled Beboerrepræsentation samt Østerfælleds lejere – specifikt for Østerfælled gældende fra 2007-2023:

Husorden )


Dato 25. marts 2023: vedr. håndværkerlarm fra lejligheder / aktuel forespørgsel til behandling hos LLO (Lejernes Landsorganisation Hovedstaden jf Kbh.’s Kommunes lovgivning):

“Hej hos LLO Hovedstaden,

vil I hjælpe os lejere på Østerfælled (Københavns Kommune) med at få helt præcis og 2023-opdateret klarhed over reglerne for,
på hvilke ugedage (inkl. weekender og helligdage) og i hvilke tidsrum:
hhv udlejers egne håndværkere
hhv lejernes egne håndværkere
hhv lejerne selv
må udføre støjende renoveringsarbejde (som fx ved brug af slag-boremaskiner, og fx slibning af gulve med maskiner) i Østerfælleds beboelseslejemål?

Med venlig hilsen fra Østerfælled Beboerrepræsentation, på vegne af lejerne fra Østerfælled”

LLO Hovedstadens svar til Østerfælled BR og Østerfælleds lejere:

“Til orientering er det helt normalt, at husorden ikke indeholder offentlige forskrifter og love. Nedenfor er forklaring af hhv. overtrædelse af støjregler i husorden og kommunens regler.

Det er udlejers ansvar at holde god ro og orden i ejendommen og håndhæve husordenen. Udlejer kan opsige og/eller ophæve lejeforholdet, såfremt lejer tilsidesætter god skik og orden og forholdet har en sådan karakter, at lejers fraflytning er påkrævet. Det betyder, at når lejerne, lejernes håndværkere eller lejernes øvrige besøgende overtræder husorden, kan udlejer sende lejerne et påbud og i sidste ende kan udlejer opsige eller ophæve lejeforholdet. Når udlejers håndværkere overtræder husorden, kan I gøre udlejer opmærksom på det og henstille til, at denne også respekterer husorden, men der er desværre ikke så meget andet at gøre.

Som udgangspunkt gælder reglerne for både lejerne samt lejernes håndværkere og udlejers håndværkere. Det er kommunen som kan håndhæve reglerne. I kan kontakte kommunen når I oplever støj og hvis I er i tvivl om det er en overtrædelse af kommunens regler, for at få kommunens vurdering af om de kan og vil sanktionere det. Det gælder for støj fra både lejernes og udlejers håndværkere. (…) Til orientering kan arbejdere på byggepladser ved uhensigtsmæssige svære støjproblemer sende en bekymringshenvendelse til arbejdstilsynet.”

December 2021: Østerfælled Beboerrepræsentation har også tidligere forhørt sig hos LLO om emnet – især vedr. weekender. Svar fra LLO var (i december 2021), at der er en husorden på Østerfælled, men det er en husorden FOR BEBOERNE = ikke for udlejers håndværkere, som altså ikke har samme rettigheder som Østerfælleds beboere. Håndværkere udefra er underlagt strammere regler via kommunens lovgivning, som vedr. arbejde i weekender gør gældende, at: ‘Der må kun må arbejdes om lørdagen, hvis arbejderne ikke er særligt støjende, og dette kan man få kommunen til at måle, hvilket LLO anbefaler at man som lejer benytter sig af, hvis der i lejlighederne arbejdes særligt støjende uden for de tilladte tidsrum. På dette link kan man se, hvor man henvender sig:

https://www.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/gener-af-stoej-stoev-og-luft/klag-over-stoej-stoev-lugt-eller-udeservering

I øvrigt:

INFORMATION FRA KØBENHAVNS KOMMUNE (www.kk.dk)

Støj og støv fra byggepladser:

Som nabo til en byggeplads kan det ikke undgås, at du vil opleve at blive generet af støj, støv og vibrationer, indenfor normal arbejdstid selvom byggepladsen skal sørge for, der kommer mindst mulig støj, støv og vibrationer fra byggeriet, som kan være til gene for jer som naboer. Det kan de fx gøre ved at bruge maskiner og arbejdsmetoder, der larmer mindst muligt eller at indrette pladsen smart.

Byggepladsen må støje eller støve på hverdage mellem kl. 7 og 19 og på lørdage mellem kl. 8 og 17, og der er grænser for, hvor højt lydniveauet må være.

Nogle aktiviteter kalder vi for særligt støjende aktiviteter, og de må kun foregå på hverdage mellem kl. 8 og 17.

(Citat: Københavns Kommune, www.kk.dk)

Læs mere fra kommunen om håndværker-støj via dette link:

bygge-og-anlgsforskrift-_2208

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


EFTERLYSNING / 3. marts 2023:
2 STK NY-ISTANDSATTE BORD-BÆNKE-SÆT ER FORSVUNDET FRA GÅRD 5,
kontakt os venligst via br@kaserne.dk, såfremt du har viden til sagen, på forhånd tak 

Advarsel / Dato 19. februar 2023:

Stormen Otto ankom til Østerfælled fredag aften den 17. februar 2023 og hev blandt andet en udendørs flise-loftsplade ned samt rodede en del med sikrings-konstruktionerne i de af udlejers entreprenørs opstillede stilladser. Efterfølgende skete ikke umiddelbart nogen akut afspærring eller sikring – så af hensyn til ejendommens beboere og andre færdende på matriklen er Balders akut-nødkontakt nu af beboere via Østerfælled Beboerrepræsentation blevet kontaktet derom, og status er søndag aften, at der således pr tlf. er blevet lovet Østerfælleds beboere en snarlig inspektion af skadernes omfang. Alle færdende på Østerfælleds område opfordres til at færdes med stor opmærksomhed og forsigtighed på matriklen.

Opdatering fra senere samme aften: stilladserne er nu blevet repareret af stilladsfirmaet. Men med hensyn til nedfalden udendørs loftsplade (jf foto) er der desværre på nuværende tidspunkt ingen nye oplysninger til sagen.

Opdatering tirsdag den 21. februar 2023: Balders vicevært er efter sigende i gang med at dokumentere og indrapportere stormskader og lignende akut-skader med henblik på, at udlejers forsikring får iværksat udbedring af diverse skader på matriklen. Men: der er deciderede farlige steder på Østerfælleds område – herunder især det omkransende stålgelænder ned til parkerings-trappeskakten ved gård 8. Dette gelænder er blevet ødelagt, muligvis ved at være blevet påkørt af en stor lastbil, så gelænderet har løsrevet sig i alvorlig grad med risiko for, at der vil kunne opstå faldulykker,

SÅ PAS PÅ JER SELV OG HINANDEN DERHENNE:

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Dato 23. december 2022:

Misbrug af det nye kodebriklåse-system: Østerfælled Beboerrepræsentation har allerede nu modtaget henvendelser fra forskellige af Østerfælleds lejere, som har oplevet, at udlejer på ulovlig vis selv (via ulovlig kopiering af koden til lejers briklås) har skaffet sig adgang til lejernes lejligheder UDEN lejernes samtykke. Sådanne sager er meget alvorlige, og bør behandles derefter. En lejer, der oplever dette, kan faktisk politianmelde en sådan hændelse. Fra BR anbefaler vi derfor enhver lejer, der måtte opleve lignende, straks at henvende sig skriftligt til dels udlejer, dels Lejernes Landsorganisation Hovedstaden (husk til LLO at oplyse foreningsnr.: Østerfælled – 110883). Sæt meget gerne Østerfælled BR på cc via br@kaserne.dk eller send os meget gerne kopier af korrespondancerne. 

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Dato 28. oktober 2022:

Østerfælled Beboerrepræsentation har sammen med Lejernes Landsorganisation Hovedstaden (LLO-sagsnr. 21-680) gjort udlejer/Balders ejendomsadministrator opmærksom på gældende lov-regler for cykeloprydning/cykelrazzia på Østerfælleds matrikel:

guide-til-cykeloprydning-for-vicevrter-og-ejendomskontore-_1901

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Dato 26. september 2022:

Vær opmærksom på, at størstedelen af Danmarks forsikringsselskaber IKKE dækker, hvis der sker skader på din lejlighed eller tyveri fra din bolig, såfremt du selv har udleveret din nøgle eller på anden måde givet samtykke til nøgleadgang for uvedkommende – herunder fx til din udlejer og/eller til udlejers ansatte, håndværkere, entreprenører o.lign. Din nøgle og nøgle-adgangen til din bolig har du som forsikringstager det fulde ansvar for. Det bedste råd er derfor, at du som lejer ikke låner din nøgle/nøgleadgang ud – men i stedet sørger for selv at være hjemme i din bolig til at tage imod, når der skal komme håndværkere – og at du også er til stede i de tidsrum, hvor håndværkere er til stede i dit lejemål.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Dato 25. september 2022:

Østerfælled Beboerrepræsentation(BR) har i sommeren 2022 henvendt sig til LLO (Lejernes Landsorganisation Hovedstaden) for oprettelse af rådgivningssag / LLO.sags.nr: 22-2234 / ang. reglerne vedr. udlejers varsling om at udskifte lejernes personlige nøgle-låse (ind til lejernes private lejligheder) til udlejers eget, digitale briklåse-system. Herunder kan du læse LLO’s svar til Østerfælled BR og således til lejerne på Østerfælled:

“Angående udlejers udskiftning af lås og nøgler/brik til din bolig.
Først og fremmest har vi endnu ikke domme og retspraksis på området.
Vores (LLO’s, red) udgangspunkt er:
At udlejer har ret til at etablere nyt låsesystem til boligen. I kan derfor ikke nægte udlejer at udskifte det.
Udlejer skal varsle det med 6 ugers varsel, hvilket de har gjort i jeres tilfælde.
Hvis lejers brugsværdi ikke vurderes til at øges, ex ved video, kan udlejer ikke opkræve forbedringsforhøjelse for arbejdet.
Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler. Det betyder, at lejer har retten og pligten til at vedligeholde og udskifte låse og nøgler til boligen, såfremt det ikke fremgår af lejekontrakten, at pligten er overgået til udlejer.
Du kan derfor vælge at udskifte udlejers låsesystem efter etablering. Det er dog dig, som skal afholde udgiften til dette. Du bør gemme låsesystemet og reetablere det ved fraflytning, så du ikke risikerer at blive pålagt arbejdet og udgiften ved fraflytning.
Du kan også vælge, at udlejers låsesystem forbliver på døre og få sat din egen lås på døren. Du kan dog risikere at skulle reetablere ved fraflytning. Det vil sige fjerne låsen samt sporene efter den.”

OBS: Du kan via følgende link til Datatilsynets hjemmeside læse om aktuel retspraksis for området:

https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2019/aug/logning-af-beboeres-noeglebrikker

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Orientering: dato 19. maj 2022:

Vedr. dørtlf og ved lejers eventuelle ønske om ikke at bruge egen mobiltlf – men i stedet få udleveret udlejers egen ‘modtage-enhed til håndtering af opkald’ – har udlejers driftschef informeret om, at udlejers installatører kun skal have adgang til lejemål for at udlevere svar-enhed.

Dato 10. maj 2022, opdateret 11.oktober 2022:

Vedr. nye digitale dørtelefoner på Østerfælled

Det er LLO’s (Lejernes Landsorganisation sagsjournal nr 22-1482) standpunkt, at udlejer ikke kan kræve, at du som lejer skal bruge din private smartphone.

Det vil sige, at udlejer bør sørge for at du kan benytte den nye dørtelefon uden app, evt. ved installation af en tablet.
LLO antager, at udlejer kan medtage udgiften på en eventuel forbedringsforhøjelse af arbejdet med udskiftning af anlægget.

Hvis du som lejer modtager en varsling af forbedringsforhøjelse, kan du sende den til LLO, for gennemgang af denne, og om der eventuelt bør gøres indsigelse.

Til orientering er det ydermere LLO’s antagelse, at udlejer ikke kan opkræve dig som lejer særskilt for udgifter heller ikke depositum til installation af anlæg uden brug af egen smartphone.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Status pr. januar 2022 vedr. nedenstående sag: Udbedringen ses nu foretaget af udlejer, og nærværende sag betragtes således som afsluttet:

“Dato: 23. nov. 2021

Kære beboere i opgang Marskensgade 11

Udlejer er nu blevet kontaktet på jeres vegne via Østerfælled Beboerrepræsentation samt Lejernes Landsorganisation Hovedstaden(LLO) angående (og udlejer har dags dato lovet) udbedring af opgangens nedfaldne loft. Jeres LLO-sagsnummer på denne sag i jeres opgang er:

Østerfælled Marskensgade 11 – Loft og loftsplader (LLOH sagsnr. 21-2583 )

Med venlig hilsen Østerfælled Beboerrepræsentation

br@kaserne.dk

www.kaserne.dk


Primo august 2021: Info vedr. udlejers fremsendte ‘kvadratmeter-mails’

Vi har for nyligt fra Østerfælled Beboerrepræsentation forelagt Lejernes Landsorganisation(LLO) et eksempel på et brev udlejer/Balder har sendt til nogle af Østerfælleds lejere ang. udlejers ændring af kvadratmeter-tallet for den enkelte lejer.

Her er LLO’s svar til os lejere:

“Hvis man har indgået lejemålet på den lave (gamle) husleje, så skal en nedsættelse af kvadratmeter-antallet også betyde en nedsættelse af lejen. Det er er ikke store penge, typisk vil det være 200 kr. om året. Hvis man har indgået en aftale med en nyere kontrakt, hvor der er fri leje, så er der ingen nedsættelse.”

Hvis du som lejer er i tvivl eller har spørgsmål i forb. med ovenstående, så husk, at du som lejer på Østerfælled jo dermed er automatisk medlem af LLO, så kontakt LLO’s medlemsrådgivere og lad dem kigge din huslejekontrakt igennem.


November 2020:

OBS: OPLYSNING TIL BEBOERNE OM STORSKRALD:

Storskrald og affaldssortering for beboerne på Østerfælled foregår via vores ‘Miljøstation’.  Storskraldsrummet samt de omkringstående containere omkring storskraldsrummet er KUN for  Østerfælleds lejere, og det er os selv, som beboere, der betaler for renovationsordningen via  vores huslejebetalinger. Vi pålægges via huslejerne også store ekstra volumen-afgifter og gebyrer, når containerne er overfyldte, når affaldssortering ikke er foretaget korrekt, og når der desværre  ses affald, som er hensat ulovligt, pga. at materialerne i det hensatte eksempelvis ikke hører under kategorien ‘Storskrald’.

Håndværkeraffald som fx byggematerialer, nedrevet interiør, hårde hvidevarer, håndvaske/køkkenvaske, døre, låger, afdækningspap o. lign. fra Østerfælleds lejligheder og fra ejendommens drift er heller ikke lovligt at udsmide via beboernes Miljøstation. Håndværker- og byggeaffald har de udøvende håndværkere selv ansvar for at køre væk fra matriklen og  bortskaffe på forsvarlig vis fx via Københavns Genbrugsstationer. Ligeledes er de udgifter, som håndværkere evt. måtte have for deres bortskafning af deres affald, en udgift, som de selv har pligt til at afholde.

Uvedkommende har ingen adgang i og omkring Østerfælleds beboeres containere og storskraldsrum.

Der er igen akut brug for at alle beboerne på Østerfælled hjælper til og genbrugssorterer mere korrekt samt hjælper hinanden med at huske på alt dette. Så: husk nu også jer selv og hinanden på, at de mange ekstra regninger altså trækkes via beboernes huslejer – OG: beløbene er svimlende høje og desværre også fortsat stigende.

Østerfælleds Beboerrepræsentation kan kontaktes via br@kaserne.dk


Oktober/november 2020:

Cykler og cykeloprydning:

Vi modtager som medlemmer af Østerfælled Beboerrepræsentaion (BR) i øjeblikket mange henvendelser om cykler og herunder om udlejers cykeloprydning og fjernelse af i år omtrent 300 cykler fra Østerfælled. Vi er i BR altid glade for alle jeres beboerhenvendelser om livet her på Østerfælled, og vi bestræber os i BR på at svare jer bedst muligt –  med det, vi som BR-medlemmer har mulighed for. Dette vil vi naturligvis også gøre fremadrettet ift. cykler samt alt det andet, I beboere henvender jer til os om.

Vi har som BR ikke nogen praktisk andel ift cykler eller for udlejers årlige cykeloprydning. Men vi ser –  også på baggrund af jeres henvendelser –  på emnet som en generel sag i det videre arbejde i BR/ (br@kaserne.dk). På lejernes vegne har Østerfælled Beboerrepræsentation derfor rettet henvendelse til udlejer bl.a. via Lejernes Landsorganisation Hovedstaden (LLO), som varetager lejernes interesser.

LLO oplyser til Østerfælled Beboerrepræsentation – og dermed til beboerne på Østerfælled – at LLO nu har været i kontakt med udlejer/Balder om sagen, og at udlejer henviser jer beboere til, at I kan henvende jer til udlejer/Balder på: kundeservice@balder.dk – herunder også til Balders Ejendomsadministrator.

LLO’s jurister stiller sig også i denne sag (m. sagsnummer: 20202490) til rådighed for jer beboere via LLO’s medlemsrådgivning (skriv meget gerne dette LLO-sagsnr. i emnefeltet ved henvendelse til LLO):
Mail: info@lloh.dk, foreningsnr. 110883 – BR Østerfælled.
Husk at oplyse foreningsnummeret, når du som lejer på Østerfælled henvender dig til LLO. Lejerne på Østerfælled er medlemmer af Lejernes Landsorganisation Hovedstaden (LLO) –  her kan du således som lejer på Østerfælled altid få gratis beboerrådgivning.


MAJ 2018: alle fastansatte viceværter er fra udlejers side blevet fyret og har derfor fratrådt deres virke her på Østerfælled.


OBS: Østerfælled Beboerrepræsentation har intet med You See’s reklame-metoder at gøre. Vi har som upartisk Beboerrepræsentation intet at gøre med Østerfælled-beboernes individuelle valg af TV-pakke- og/ eller Internet-løsninger. 

Link til læsning af LLO’s medlemsblade/Vi Lejere:
http://llo.dk/Om-LLO/Vi-lejere.aspx

2017: Ejendomsadministrationen har nu skiftet navn fra BO2100 til Balder.

Bemærk: Østerfælleds lejekontrakter kan se meget forskellige ud i paragraffen for ‘særlige vilkår’. (I nyere lejekontrakter har paragraffen nummer 11. ) Forskellene kan være af ganske afgørende betydning for lejer, så sæt dig ind i din kontrakt, og kontakt evt. LLO for hjælp til helt at forstå indholdet.


Marts 2014/ Nu bliver du opkrævet fra Dansk Kabel TV i stedet for ComX :

Vedr. opkrævning for dine ComX produkter skal du fremover være opmærksom på følgende: ComX er blevet en del af Dansk Kabel TV. Det betyder, at opkrævningen for dine ComX produkter, fremadrettet vil komme fra Dansk Kabel TV. Der er ingen ændringer i forhold til dine produkter, priser eller abonnementsbetingelser. Det hele leveres fortsat gennem de samme kabler.

April 2013/ Vedr. for meget opkrævet depositum:

Beboerrepræsentationen (BR) har primo april 2013 fået oplyst af udlejer/BO2100, at deres jurist har kigget på sagen vedr. for meget opkrævet depositum. BO2100 har derfor gennemgået lejernes lejekontrakter og konstateret at 11 lejekontrakter indgået i 1994, ved en fejl har fået reguleret depositum. BO2100 oplyser til BR, at de snarest muligt skriver til disse 11 lejere vedr. udbetaling af regulering af depositum.


Læs her en artikel om da Østerfælled i 2012 blev købt af de svenske ejere fra Balder:

VIRKSOMHEDER

Svenskere køber Amagerbankens akilleshæl

Det svenske ejendomsfirma Balder har for 1,1 milliarder købt det overbelånte Østerfælled Torv-kompleks, som gav Amagerbanken store kvaler. Flere opkøb kan være på vej

Ritzau Finans

Det svenske børsnoterede ejendomsfirma Balder har købt det meget omtalte Østerfælled Torv-kompleks med 523 lejligheder på Østerbro i København.

Byggeriet fra 1995 blev i 2008 solgt af projektudvikleren Jens Schaumann til flere investorer – blandt andre eksbokseren Hans-Henrik Palm og Henrik Ørbekker. De samarbejdede med Amagerbanken, som siden fik store problemer med komplekset, som blev handlet for næsten 1,5 milliarder kroner.

Nu betaler svenskerne 1,3 milliarder svenske kroner eller knap 1,1 milliarder danske – og det kan sagtens blot være et første, dansk skridt for Balder, som sidste år hentede godt en milliard ved at sælge nye aktier.

“Østerbro er et fint område, og priserne på lejligheder er meget lavere end i Stockholm. Vi er ikke bekymrede for, om bunden er nået i Danmark, for vi er langsigtede ejere med mindst ti års sigte,” siger økonomidirektør Magnus Björndahl fra Balder til Berlingske Business.

Investeringen giver ifølge Björndahl fra dag ét et afkast omkring fire procent, men det vil stige til cirka fem procent, når beboere fra de omkring 50 procent “gamle lejemål” flytter ud og bliver erstattet af nye beboere, som betaler dagens højere markedsleje, vurderer han.

Oprindelig blev byggeriet på det tidligere kaserneområde opført af pædagogernes pensionskasse, som senere solgte det til Schaumann. Siden endte komplekset i Amagerbanken, der for knap et år siden krakkede og nu indgår i Finansiel Stabilitet, statens skraldespandsselskab for kollapsede banker. For en måned siden skrev dagbladet Børsen, at amerikanske Morgan Stanley og britiske MSS Real Estate havde kig på Østerfælled Torv, og at prisniveauet skulle være omkring 1,1 milliard kroner.

Interesse for Danmark

Det godt seks år gamle Balder har investeret cirka 14 milliarder kroner i ejendomme i Stockholm, Göteborg og Øresunds-området, nogenlunde ligeligt fordelt mellem boliger og erhverv. Og i Danmark kan flere investeringer i boliger meget vel komme på tale.

“Vi regner på mulige investeringer hele tiden, og vi sammenligner hele tiden Danmark med Sverige. Vi har kontor i Malmø, og hvis vi finder interessante ejendomme i København, er vi interesserede. Både Ørestad og Østerbro er fine områder,” siger Magnus Björndahl til Berlingske Business.

Normalt belåner Balder sine ejendomme med 70-80 procent i banker eller realkredit, og i dette tilfælde vil Balder låne penge af en dansk bank – hvilken ønsker ejendomsselskabets kassemester dog ikke at oplyse.