Nyheder

Indkaldelse for lejerne på Østerfælled til:
ØSTERFÆLLEDS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

Østerfælled Beboerrepræsentation (BR) repræsenterer lejerne på Østerfælled. Vi er selv lejere her på Østerfælled og hjælper hvert år med til at sikre, at alle vores lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager løbende kigges efter i sømmene.

BEMÆRK (VIGTIGT!): MATERIALET MED ØSTERFÆLLEDS ÅRSBERETNING MED REGNSKAB FOR ÅR 2018 SAMT BUDGET FOR ÅR 2019 VIL BLIVE TILGÆNGELIGT HER PÅ: ØSTERFÆLLEDS HJEMMESIDE: www.kaserne.dk

Læs derfor det hele (og mere til), når det figurerer her på hjemmesiden under menupunktet ‘mødereferater’ (2018).

(eller ved ønske om levering af materialet i papirform i din postkasse:

kontakt br@kaserne.dk med dit navn og din adresse.

Dato: onsdag den 27. marts 2019

Tid: kl. 19:00-21:30

Sted: Marskensgade 7, 3. sal, 2100 Kbh. Ø

 

Dagsorden:

  1. Valg af referent. Og valg af dirigent
  2. Præsentation: Af gæster udefra. Af medlemmerne fra Østerfælled Beboerrepræsentation
  3. Årsberetning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fremtidig virksomhed
  7. Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene
  8. Valg af Beboerrepræsentation og suppleanter
  9. Eventuelt

BR byder ved mødet på drikkevarer og snacks til beboerne. Vel mødt

_________________________________________________________________________

MAJ 2018: alle fastansatte viceværter er fra udlejers side blevet fyret og har derfor fratrådt deres virke her på Østerfælled.

__________________________________________________________________________

OBS: Østerfælled Beboerrepræsentation har intet med You See’s reklame-metoder at gøre. Vi har som upartisk Beboerrepræsentation intet at gøre med Østerfælled-beboernes individuelle valg af TV-pakke- og/ eller Internet-løsninger. 

___________________________________________________________________________

Link til læsning af LLO’s medlemsblade/Vi Lejere:
http://llo.dk/Om-LLO/Vi-lejere.aspx
__________________________________________________________________
2017: Ejendomsadministrationen har nu skiftet navn fra BO2100 til Balder.

___________________________________________________________________________

Bemærk: Østerfælleds lejekontrakter kan se meget forskellige ud i paragraffen for ‘særlige vilkår’. (I nyere lejekontrakter har paragraffen nummer 11. ) Forskellene kan være af ganske afgørende betydning for lejer, så sæt dig ind i din kontrakt, og kontakt evt. LLO for hjælp til helt at forstå indholdet.

__________________________________________________________________________

Marts 2014/ Nu bliver du opkrævet fra Dansk Kabel TV i stedet for ComX :

Vedr. opkrævning for dine ComX produkter skal du fremover være opmærksom på følgende: ComX er blevet en del af Dansk Kabel TV. Det betyder, at opkrævningen for dine ComX produkter, fremadrettet vil komme fra Dansk Kabel TV. Der er ingen ændringer i forhold til dine produkter, priser eller abonnementsbetingelser. Det hele leveres fortsat gennem de samme kabler.

April 2013/ Vedr. for meget opkrævet depositum:

Beboerrepræsentationen (BR) har primo april 2013 fået oplyst af udlejer/BO2100, at deres jurist har kigget på sagen vedr. for meget opkrævet depositum. BO2100 har derfor gennemgået lejernes lejekontrakter og konstateret at 11 lejekontrakter indgået i 1994, ved en fejl har fået reguleret depositum. BO2100 oplyser til BR, at de snarest muligt skriver til disse 11 lejere vedr. udbetaling af regulering af depositum.

Østerfælled Beboerrepræsentation