Østerfælleds egen hjemmeside

Velkommen til hjemmesiden for beboerne på Østerfælled. Her kan du bl.a. følge med i nyheder og læse mødereferater fra Østerfælleds Beboerrepræsentation (som jo er alle Østerfælleds boliglejeres beboerrepræsentanter). På siden finder du masser af nyttige informationer og praktiske detaljer, som du kan have brug for som beboer på Østerfælled. Du kan rette henvendelse til Østerfælleds beboerrepræsentanter via br@kaserne.dk. Alle boliglejemål på Østerfælled har endvidere kollektivt medlemskab i Lejernes Landsorganisation Hovedstaden, som Østerfælleds beboerrepræsentanter derfor også har et tæt, juridisk samarbejde med. Læs mere om dette og meget mere her på hjemmesiden.

Ved at klikke direkte på selve menu-punktet ‘Nyheder’ kan du holde dig opdateret om seneste nyt fra Østerfælled Beboerrepræsentation.

By clicking directly on the menu item ‘News’ you can keep up to date with the latest news from Østerfælled Beboerrepresentation.

Dear Oesterfaelled-tenant with a foreign background. If you wish to receive texts from this homeside translated into your native language, please contact us at br@kaserne.dk 

Rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen Østerfælled Beboerrepræsentation


Dear tenant in Østerfælled

In this document, you can read about, what to do, if you experience troubles with your apartment and need help – or if you have questions about living in a rented home.

The local Union of Tenants in Østerfælled (beboerrepræsentationen) is affiliated with the  Union of Tenants in Copenhagen (the LLO). This means, that you have access to free counceling and legal assistance, regarding your tenancy, if you have problems with your apartment or if you experience troubles with our landlord, Balder Ejendomme. Most problems can be solved by contacting Balder Ejendomme, but if you are not satisfied, you can acquire help from the LLO – for instance in these cases:

Maintenance

Do you have problems with maintenance, inside  or outside the apartment, and nothing happens if you contact Balder? – then contact the LLO and talk to an advisor, who can tell you, what to do.

Excessive heating expences

If you receive claims for heating, which you think are excessive: Check with the LLO, if you can do something about it.

Size of the rent

For many tenants in Østerfælled the rent is not regulated. If you want to be sure, that your rent is OK, check with the LLO.

Moving out

Contact the LLO, if you are worried about the expences, you can book (post-corona) an advisor form the LLO, who can tell you what to do, in order to return the apartment without expences. This is the only service from the LLO, which is not for free. But as you are covered by Østerfælleds membership of the LLO you have a discount. Call the LLO for more information.

NB: Please know that you have the right to have a representative (like a witness) with you for the ‘Flyttesyn’/ ‘The Moving Out Inspection’, and that you for free (without any costs) can have a tenant representative with you on the day for this. Just write us an e-mail: br@kaserne.dk in good time with all the information such as date and time etc. Then we will try our best to see if one of us have the time to be your tenant representative on the day. We can also assist you with establishing the further contact to the tenants’ lawyers at LLO if needed.

Are you being expelled from your apartment

This being a very serious situation, you should get in touch with the LLO immediately for legal assistance.

Other questions about your tenancy

The LLO-hotline for questions is open Monday through Thursday from 10 am to 4 pm. Call 33 11 30 75. They speak English!. You can also send a email to info@lloh.dk

In order to acchieve help, you must state the membership number in the LLO. Visit our homepage at www.kaserne.dk to find it.

Finally a warning

Numerous online-companies offer help regarding size of the rent, moving out etc. These companies charge excessives fees for the same service, that you get for free at the LLO.

Best regards

The union of tenants in Østerfælled (bebeoerrepræsentationen)

__________________________________________________________

Kære lejer i Østerfælled

I det følgende kan du kort læse, hvad du kan gøre, hvis du oplever problemer med dit lejemål – og har brug for hjælp.

Hele ejendommen Østerfælled er tilknyttet Lejernes Landsorganisation, LLO.

Det betyder, at al hjælp fra LLO er gratis for dig, fordi du er dækket af Østerfælleds medlemskab. Den eneste undtagelse herfra er, hvis du har brug for at få en byggeteknisk rådgiver ud til et flyttesyn. Her er nogle eksempler på, hvad du kan bruge medlemskabet til.

Vedligeholdelse

Har du problemer med at få vedligeholdt din bolig – indvendigt eller udvendigt – fx bad, køkken eller vinduer?

Hvis du har kontaktet Balder Ejendomme, men ikke er kommet igennem med at få lavet tingene, kan du kontakte LLO for råd og vejledning og for at høre om dine muligheder.

Varmeregnskab

Har du fået en stor varmeregning, som du mener er forkert?

– så kan du tage en samtale med en rådgiver, som kan hjælpe dig med at fastslå, om der er noget at gøre – og hjælpe dig videre, hvis der er noget at gøre.

Huslejens størrelse

Mange af boligerne i Østerfælled er underlagt reglerne om fri husleje. Men er du i tvivl om, hvorvidt din husleje er OK, kan du tale med rådgiver og få det undersøgt.

Flytning

Ring til LLO, inden du opsiger din bolig, så kan du få gode råd til, hvad du skal gøre – og hvad du ikke skal gøre.

Ønsker du at få en byggeteknisk rådgiver fra LLO med til dit flyttesyn, så får rabat du via Østerfælleds medlemskab. Så længe du bor i Østerfælled, er al anden bistand fra LLO gratis.

OBS: Vær opmærksom på, at du ved flyttesynet har ret til at have en repræsentant (en bisidder) med dig på dagen for dette. Samt at du gratis (uden omkostninger) kan have en beboerrepræsentant med dig på dagen. Såfremt du ønsker dette, så skriv til os: br@kaserne.dk i god tid forinden med alle informationer såsom dato og tid for flyttesynet osv. Så vil vi bestræbe os på, at et medlem af beboerrepræsentationen har tid i kalenderen til at deltage. Vi kan også assistere jer med få etableret en evt. videre kontakt med LLO’s jurister, hvis I skulle få behov for dette.

Opsigelse/ophævelse

Bliver du truet med opsigelse eller ophævelse, eller bliver du opsagt, kan du hente hjælp fra LLO. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Spørgsmål om bytte eller fremleje – eller andre spørgsmål om at bo til leje

LLOs telefoniske rådgivning er åben mandag-torsdag fra 10-16. Her kan du stille alle de spørgsmål, du har – og få svar på dem. 

Du kommer i kontakt med LLO ved at ringe på 33 11 30 75 eller ved at sende en mail på info@lloh.dk Når du henvender dig til LLO, skal du oplyse Østerfælleds medlemsnummer. Det finder du på www.kaserne.dk -her kan du også finde andre nyttige oplysninger om vores ejendom.

Venlig hilsen

Beboerrepræsentationen i Østerfælled